เครื่องวัดอุณภูมิน้ำแบบจุ่มสาย วัดได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ Digital Thermomether

เครื่องวัดอุณภูมิน้ำแบบจุ่มสาย วัดได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ Digital Thermomether
150.00 บาท 262.00 บาท

เครื่องวัดอุณภูมิน้ำ แสดงผลได้ทั้งแบบองศาเซลเซียส และแบบฟาเรนไฮท์ แสดงผลแบบตัวเลข มองเห็นได้ชัดเจน ตัววัดเป็นแบบจุ่มสายลงไปในน้ำ ใช้แบตเตอรี่แบบถ่านกระดุม

เครื่องวัดอุณภูมิน้ำแบบจุ่มสาย วัดได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ Digital Thermomether เครื่องวัดอุณภูมิน้ำแบบจุ่มสาย วัดได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ Digital Thermomether
150.00 บาท 262.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง