Skip to content

ปรับปรุง เว็บไซต์ เยอะแยะเลย ลองกดเข้าไปเล่นดูสิ ตอนนี้ มีหมอตั้ม มาประจำที่ โรงพยาบาลแล้วนะครับ ใครมีปัญหาปลาป่วย ปรึกษาได้ครับ

วาไรตี้ คนรักปลา ทุกหัวข้อ การพูดคุย การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ ปลาสวยงาม กลุ่มต่างๆ คุณยังจำวันแรกที่คุณเลี้ยงปลาได้มัย้ปลาตัวแรกที่คุณเลี้ยง ประสบการณ์เลี้ยงปลาที่คุณอยากจะถ่ายทอดให้ เพื่อนๆ ได้รับฟัง

0029365

รายงานการประชุม (10 พฤศจิกายน 49) เรื่อง กรณีพิพาทเรื่องที่ดิน ตลาดซันเดย์

คม ชัด ลึก
คม ชัด ลึก (58.8.125.27) [2006-11-13 22:32:26]
พล. ต.ต. อำนวยฯ : เหตุที่เชิญทุกฝ่ายมาร่วมประชุม เนื่องจากกรณีพิพาทเรื่องสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณตลาดซันเดย์ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ตัวแทนของบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด และตัวแทนกลุ่มผู้ค้าปลาในตลาดซันเดย์ มาร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหา หาข้อยุตติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ในการประชุมต้องสำนึกไว้ว่า จะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ดังนั้นแต่ละฝ่ายอาจจะต้องเสียประโยชน์ไปบ้างเพื่อหาข้อยุตติ โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน จึงได้จัดให้มีการประชุมกันขึ้นโดยตำรวจเป็นตัวกลาง สำหรับในการรประชุมไปเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 มีเพียงฝ่ายกลุ่มผู้ค้าและบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัดเท่านั้น โดยได้ข้อยุติว่า พื้นที่บริเวณที่บริษัท ธนสารฯ เข้าไปทำการรื้อถอนนั้นกรมบังคับคดีส่งมอบพืนที่แล้วหรือไม่ และประการที่สอง พื้นที่ดังกล่าวเป็นคนละแปลงกับที่กลุ่มผู้ค้าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยในวันที่ 7 ก.พ. 50 หรือไม่ ดังนั้น ผู้ชี้จะชี้ชัดในส่วนนี้คือเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจะขอให้เจ้าที่กรมบังคับดีชี้แจง

คุณศักดิ์ชัย (กรมบังคับคดี) : ชี้แจงว่าในส่วนของการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ 3002/46 นั้น ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัยพ์สินบริวารออกจากที่พิพาท สำหรบัในพื้นที่บริเวณลานเร่นั้น โจทย์ได้มีคำแถลงต่อเจ้าหน้าที่บังคับคดีว่า ไดเข้าถือครองเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ศาลออกหมายจับกุม และกักขับบริวาลจำเลย จึงถือว่า โจทย์เข้าครอบครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในขณะนี้ศาลมิได้ออกหมายจับกุมบริวาลจำเลยที่โจทก์ขอให้ศาลออกจากหมายจับแต่อย่างใด

พล.ต.ต. อำนวยฯ : แสดงพื้นที่บริเวณนี้มีการส่งมอบพื้นที่เรียบร้อย เสร็จสิ้นแล้ว

คุณศักดิ์ชัย : เสร็จสิ้นแล้ว


พล.ต.ต.อำนวยฯ : สอบถามการรถไฟฯว่า มีอะไรจะขี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

คุณทวีศักดิ์ฯ (การรถไฟ) : กล่าวถึงเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่การรถไฟ ฯ ทำไว้กับบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัดเรียบร้อยแล้ว โดยภาระการดำเนินการทางคดีเป็นของบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด โดยสามารถประสานงาน กับฝ่ายกฏหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ และนอกจากนี้กรณีที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยนั้น เป็นบริเวณที่เป็นห้องไม่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณลานเร่ แต่อย่างใด

พล.ต.ต. อำนวยฯ : สอบถามที่ประชุมว่า มีเอกสารหลกัฐานยืนยันหรือไม่ว่า กรณีที่มีการยื่นคำร้องต่อศาล และศาลให้รอไกล่เกลี่ยนั้น เป็นคนละแปลงกับที่ดินที่มีปัญหาเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 หรือไม่

คุณทวีศักดิ์และคุณศักดิ์ชัยฯ : ยืนยันว่ามีเอกสารหลักฐานว่าเป็นที่ดินคนละส่วนกัน

พล.ต.ต. อำนวยฯ : เชิญกลุ่มผู้ค้าชี้แจง

นายวิละ (ผู้ค้า) : สอบถามว่า กรณีที่ขอให้ศาลออกหมายจับบริวารจำเลยนั้น ศาลออกหมายจับให้หรือไม่

นายศักดิ์ชัยฯ : ศาลยังไม่ออกหมายจับจำเลย ตามที่ผู้ร้องร้องขอ

นายวิละ ฯ : แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้เรื่องทั้งหมด อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาล โดยยืนยันว่ายินยอมจะออกจากพื้นที่แต่ต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้อง และมีรายละเอียดเพียงพอ

พล.ต.ต. อำนวยฯ : ขอให้ที่ประชุมชี้แจงเฉพาะที่ดินแปลงที่เกิดปัญหาว่า อยู่ในส่วนที่จะไต่สวนวันที่ 7 ก.พ. 50 หรือไม่ หรือเป็นที่คนละแปลง

นายศักดิ์ชัย : ประเด็นนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีคงจะไม่ยืนยัน ต้องให้การรถไฟฯยืนยัน แต่กรมบังคับคดี ยืนยันว่าไดว่า มีการส่งมอบพื้นที่ให้แก่โจทย์แล้วตามที่โจทย์แถลง เนื่องจากในกรณีนี้เป็นการส่งมองการครอบครองพื้นที่ในลักษณะที่โจทย์หรือผู้แทนโจทย์มาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี จึงแถลงศาลตามคำแถลงของโจทย์ โดยกรมบังคับคดีจะไม่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน

คุณทวีศักดิ์ฯ : ชี้แจงเรื่องพื้นที่ของการรถไฟฯ โดยยืนยันว่าเป็นคนละแปลงกับที่ จะมีการไต่สวนกันในวันที่ 7 ก.พ. 50

พล.ต.ต.อำนวยฯ : ในส่วนของบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด ยืนยันหรือไม่ว่า ที่ดินแปลงที่มีปัญหาเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 นั้นเป็นคนละแปลงกันกับที่จะมีการไต่สวนในวันที่ 7 ก.พ. 50

นายบุญเลิศ (ทนายธนสาร) : ยืนยันว่าเป็นคนละแปลง

นายวิละฯ : สอบถามว่า ได้รับสิทธิใดในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณลานเร่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 เนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างการรถไฟฯ กับผู้ค้า

นายบุญเลิศฯ : ยืนยันตามสัญญาเช่าพื้นที่ดินจากการรถไฟ โดยยืนยันว่า ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากการถไฟฯ เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เช่า ทั้งได้มีการประกาศแจ้งให้ทราบก่อนที่จะทำการรื้อ รวมทั้งแจ้งความไว้แล้ว

คุณทวีศักดิ์ฯ : ชี้แจงเกี่ยวกับการเช่าที่ดินแปลงที่ 29-35 โดยยืนยันว่า การรถไฟฯ มีหน้าที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เช่า แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด มาเป็นผุ้เช่า การรถไฟฯ จึงได้อบ หมายให้บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด เป็นผู้รื้อถอน

คุณวิละฯ : เหตุใดการรื้อถอนจึงไม่มีเจ้าพนักงานบังคับคดีมาร่วมด้วย

คุณบุญเลิศ : กรณีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม่จำเป็นต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมาร่วมรื้อถอน เนื่องจากเป็นคดีขับไล่ ไม่ใช่คดีรื้อถอน จึงไม่จำเป็นต้องเอาเจ้าพนักงานมาบังคับคดีมาร่วม

พล.ต.ต. อำนวยฯ : กรมบังคับคดีต้องมาร่วมหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย : มีความเห็ฯเช่นเดียวกันกับคุณบุญเลิศฯ เนื่องจากไม่ใช่คดีรื้อถอน

พล.ต.ต. อำนวยฯ : เนื่องจากขณะนี้ทุกฝ่ายได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือและช่วยเหลือกันในลักษณะถอยคนละก้าว โดยขอเสนอให้ บริษัท ธนสารฯ อย่าเพิ่งเข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลและศาลสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยโดยให้รอผลการไกล่เกลี่ยในวันที่ 7 ก.พ. 50 และในส่วนของการรถไฟฯ ก็ขอให้ดำเนินการเรื่องการขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาให้กับบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ เข้าไปในพื้นที่เพื่อก่อนสร้างหรือปรับปรุงไม่ได้ สำหรับผู้ค้าจะไม่เข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทตรงลานเร่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วอีก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายเห็นด้วยตามข้อเสนอ ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการอาจจะมีการไกล่เกลี่ยที่สภาทนายความอีกครั้งนึง

ปิดการประชุม

ความคิดเห็นที่ 1

ชัวร์
ชัวร์ (58.8.125.27) [2006-11-13 22:36:38]
เรื่องการไกล่เกลี่ย เนื่องจากผุ้ค้า บางส่วน อ้างว่าตัวเอง ไม่ใช่บริวาลของตลาดซันเดย์ (แต่ร้านอยู่ในนั้น)

พื้นที่เป็นคนละส่วนกัน ไม่เกี่ยวระหว่าง การไกล่เกลี่ย กับส่วนที่รื้อ แต่อาจจะเป็นเพราะเสียผลประโยชน์สำหรับ ใครบางคน จึงไม่ยอมย้ายออกและมิยอมให้รื้อ

ความคิดเห็นที่ 2

รู้นะ
รู้นะ (58.10.0.171) [2006-11-13 23:44:06]
ผู้ขายบางคนพูดมีหลักการ แต่ตัวมันเองรู้ไหม มันหลอกขายปลาห่วยๆในราคาแพงๆให้กับคนอีกหลายๆคน

ความคิดเห็นที่ 3

ยรหฟ
ยรหฟ (203.118.101.60) [2006-11-14 04:08:37]
ผลประโยชน์
ใช้กำลังรุนแรง
ปลาตายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 4

8165220
8165220 [2006-11-14 08:46:59]
เห็นด้วยกับความคิดที่ 2 ครับ ....

ความคิดเห็นที่ 5

Magictod
Magictod
419
[2006-11-14 11:30:55]
ทุกอย่างคือผลประโยชน์
บริษัทไล่ที่โดยใช้ความรุนแรงเพื่อผลประโยชน์ของเขา
พ่อค้าอ้างว่าบริษัทไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้อง อย่างนู๊นอย่างนี้
แล้วพ่อค้าเขาทำเพื่อใครละ ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
อยากรู้นัก ถ้าปลี่ยนพ่อค้ามาเป็นบริษัทบ้างเขาจะทำอย่างไร
ในเมื่อทุคนต่างต้องการผลประโยชน์

ความคิดเห็นที่ 6

...
... (203.118.120.26) [2006-11-15 19:07:01]
เอ่อ.....ตกลงเค้าจะรื้อกานมะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 7

 
  (58.8.172.219) [2006-11-16 20:49:17]
ความเห็นที่ 2 คุณขัดผลประโยชน์อะไรกับเขาหรือเปล่า เขาช่วยตลาดก็ไปว่าเขา ก่อนจะว่าใครก็ดูตัวเองด้วย
ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ