Skip to content

วันนี้เคลียร์ ลิงค์ เว็บไซต์เก่าๆ ในแหล่งข้อมูล ออกไปหลายร้อยลิงค์ อย่างไรจะพยายามหามาเติมให้ครับ

ขึ้นชื่อว่า "ปลากัด" ผมว่า คงไม่มีนักเลี้ยงปลา คนไหน ไม่เคยเลี้ยงปลาชนิดนี้มาก่อน ปลาไทยตัวน้อย ที่โกอินเตอร์ ด้วยมูลค่า การส่งออกหลายสิบล้านบาทต่อปี ปลากัด มีสายพันธุ์ และ วาไรตี้ ให้เราได้เลือกเล่นกัน อย่างมากมาย ล้วนเป็นผลจากความพยายามคัดสายพันธุ์ ที่ทำให้ปลาชนิดนี้มีเอกลักษณ์ อย่างสีธงชาติไทย ที่ทุกคนล้วนภาคภูมิใจ

0000143

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ: ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง

(203.185.131.199) [2015-11-09 16:02:58]

ขอฝากประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ: ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง"

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ: ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0 2564 7000 ต่อ 71405-9 หรืออีเมล์ cup@nstda.or.th
โทรสาร 0 2564 7004 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/rural

ค่าลงทะเบียน

จำนวน 1,200 บาท/ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
- หนังสือคู่มือการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า 1 เล่ม
- เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จำนวน 1 ชุด
- ไข่ไรน้ำนางฟ้า หรือไข่ไรแดง
- อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
รายละเอียด

สมัครได้ที่นี่

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ