Skip to content

ยุคนี้ เค้าเลี้ยงเสือตอเม็ดก๋วยจี๊ เผื่อที่ เผื่อตู้ ตอนโตให้เค้าด้วยนะ ... เห็นปริมาณเยอะๆ แบบนี้ คงไม่ล้นตลาดนะ แต่อย่างน้อยคงไม่สูญพันธุ์

ติดต่อเรา

ที่อยู่

25/5 ตลาดโบ๊เบ๊ สะพาน 4 ซอย ธรรมา
ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอรโทร 081 8207688 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.

Email ninekaow@ninekaow.com