0000626

เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของ นายเก๋าสตูดิโอ เว็บไซต์นี้จะให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือบทความประเภทต่างๆ รวมทั้งกระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ว่าเราคนไทย เลี้ยงปลา แล้วต้องรักกัน สามัคคี กันไว้ ด้วยควาามภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย ทางเว็บไซต์จะใช้ดุลยพินิจในดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดในเว็บไซต์แห่งนี้ ด้วยความมุ่งมั่น และ ตั้งใจจะให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสื่อกลางสำหรับคนรักปลาจริงๆ ด้วยเกียรติ แห่งเว็บมาสเตอร์ 20 ปี