Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0004187

เต่าหมูบิน ป่วย หนังกระดอง หลุดออกเป็น ขุยๆ ขอแนวทางการรักษาหน่อยครับ

(124.122.188.153) [2019-10-16 11:47:07]

ถามผู้รู้
เต่าหมูบิน หนังกระดอง หลุดออกเป็น ขุยๆ
เป็นเพราะอะไร ขอวิธีรักษาหน่อยครับ

ตอนนี้ ทา Amoxicillin
เต่ากินอาหาร ปกติ

ชื่อสายพันธุ์
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ขนาดที่เลี้ยง
ระบบกรองน้ำ
อาหารที่ให้
การรักษาที่ทำอยู่
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

ความคิดเห็นที่ 1

ninekaow
ninekaow
631
[2019-10-16 11:50:39]

น่าเป็นการลอกของกระดองเต่าเองนะครับ ดูจากแววตาไม่น่าป่วยนะครับ รักษาคุณภาพน้ำดีๆ ครับ

ด้านบน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ