tapae
[2012-04-03 09:40:41]

ช่วงนี้มีปลาน้ำเงิน ปลาแดง ตะเพียนทองสั้น ตะเพียนเงินสั้น ตะพากสั้น  กระโห้ กระสูบ กาดำ กระมัง พรมหัวเหม็น  เค้าดำ เค้าขาว มรกดดำ กระทิงลาย เสือตอลายเล็กและอีกหลายอย่างครับ ส่วนปลาแค้หายากมา

อ่านความคิดเห็น 1