ขาย 0110625 ปลาแม่น้ำหลายรายการครับ

รายการปลาครับ1.ปลาตะเพียนอินโดตาดำสั้น 7 นิ้ว 2ตัว ตัวละ 1,500฿2.ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 6.5 นิ้ว 1 ตัว ตัวละ 1,500 ฿3.ปลาเสือพ่นน้ำ 4 -7 นิ้ว 20 ตัว ตัวละ 80 – 15

รายละเอียด

ขาย 0110572 ปลาแม่น้ำหลายรายการครับ

รายการปลาครับ1.ปลาตะเพียนอินโดตาดำสั้น 6 นิ้ว 2ตัว ตัวละ 1,500- 2,000 ฿2.ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 5.5 นิ้ว 3 ตัว ตัวละ 1,500 - 2,500 ฿3.ปลาเสือพ่นน้ำ 4 -7 นิ้ว 10 ตัว

รายละเอียด

ขาย 0110461 ปลาแม่น้ำหลายรายการ

รายการปลาครับ1.ปลาตะเพียนอินโดตาดำสั้น 6 นิ้ว 2ตัว ตัวละ 1,500- 2,000 ฿2.ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 5.5 นิ้ว 3 ตัว ตัวละ 1,500 - 2,500 ฿3.ปลาเสือพ่นน้ำ 4 -7 นิ้ว 10 ตัว

รายละเอียด

ขาย 0110400 ปลากระแหสั้น

ขายเหมาปลากระแหสั้น 3 ตัว 1,500 ฿ สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ กอล์ฟ โทร 0861073815 Line : golf_ 2522 (ดูปลาได้แถวสะพานพระราม5 ท่าน้ำนนท์ครับ ส่งได้ตามตกลงครับ )

รายละเอียด

ขาย 0110386 ปลาแม่น้ำหลายรายการ

รายการปลาครับ1.ปลาตะเพียนอินโดตาดำสั้น 6 นิ้ว 2ตัว ตัวละ 1,500- 2,000 ฿2.ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 5.5 นิ้ว 3 ตัว ตัวละ 1,500 - 4,500 ฿3.ปลาเสือพ่นน้ำ 4 -7 นิ้ว 10 ตัว

รายละเอียด

ขาย 0110289 ปลาตะเพียนทองสั้น (เหมา)

ขายเหมาปลาตะเพียนทองสั้น 3 ตัว 1,500 ฿สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ กอล์ฟ โทร 0861073815 Line : golf_ 2522(ดูปลาได้แถวสะพานพระราม5 ท่าน้ำนนท์ครับ ส่งได้ตามตกลงครับ )

รายละเอียด

ขาย 0110288 ปลาสวายสั้น

ปลาสวายสั้น 7 นิ้ว ตัวละ 1,500 ฿สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ กอล์ฟ โทร 0861073815 Line : golf_ 2522(ดูปลาได้แถวสะพานพระราม5 ท่าน้ำนนท์ครับ ส่งได้ตามตกลงครับ )

รายละเอียด

ขาย 0110270 ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น

ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 7.5 นิ้ว ตัวละ 1,600 ฿สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ กอล์ฟ โทร 0861073815 Line : golf_ 2522(ดูปลาได้แถวสะพานพระราม5 ท่าน้ำนนท์ครับ ส่งได้ตามตกลงครับ )

รายละเอียด

ขาย 0110260 ปลาแม่น้ำหลายรายการ

รายการปลาครับ1.ปลาตะเพียนอินโดตาดำสั้น 6 นิ้ว 1ตัว ตัวละ 2,500฿2.ปลาตะเพียนอินโดตาแดงสั้น 5.5 นิ้ว 3 ตัว ตัวละ 1,500 - 4,500 ฿3.ปลาเสือพ่นน้ำ 5 -7 นิ้ว 10 ตัว ตัวละ

รายละเอียด

ขาย 0110190 ปลาตะเพียนทองสั้น (เหมา)

ขายเหมาปลาตะเพียนทองสั้น    3  ตัว               1,500 ฿สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ  กอล์ฟ โทร 0861073815   Line : golf_ 2522(ดูปลาได้แถวสะพานพระราม5 ท่าน้ำนนท์ครับ ส่งได้ตามตกลงครับ )

รายละเอียด