toeysom
[2012-01-23 22:32:49]

มีขายไปบ้างครับ เก็บเงินไว้ให้บ้างแล้ว เเต่ขายไปน้อยมากคนไม่ค่อยเลี้ยง tropheus กัน เลยอยู่ร้านนาน ก็มีตายไปเยอะเหมือนกันครับ

อ่านความคิดเห็น 0