0000116

เรื่องของปลา กับ อ๊อคซิเจน

เคยสงสัยบ้างหรือปล่าวว่า ปลาชนิดเดียวกัน ทำไม ความอดทน ต่อการขาดอ๊อคซิเจนถึงต่างกันหว่า คงมีผู้ประสบปัญหา กันบ่อยๆ เวลาไฟดับ ประสบปัญหา ปลาตาย เพราะ ขาดอ๊อคซิเจนในน้ำ คงเกิดนึกสงสัยอ่ะดิ่ ทำไมปลา บางตัวมันทน อยู่ในสภาพ ขาดอ๊อคซิเจน ได้นานกว่าหว่า ในขณะที่บางตัว หงายท้อง ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว

ทั้งนี้เพราะว่า ปลาแต่ละตัวนั้น ความทนทาน ในการขาด อ๊อคซิเจนในน้ำ ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง ประกอบกันด้วย เช่น คุณสมบัติของน้ำ ในขณะนั้น

ทำไมปลาชนิดเดียวกัน ทนทาน ต่อสภาพการขาด อ๊อคซิเจนต่างกัน ? บางตัวเพียงแค่ชั่วเวลาแป๊บเดียว ก็ลอยหัวพะงาบๆ ในขณะ ที่บางตัว สามารถ อยู่โดยปราศจากอ๊อคซิเจน ในน้ำได้อย่างสบายใจเฉิบ

ทั้งนี้ปัจจัยขึ้นอยู่กับ การเลี้ยงของตัวผู้เลี้ยงเองนั่นแหล่ะ ผู้เลี้ยง มักจะเลี้ยงปลา โดยให้อ๊อคซิเจนปลา ตลอดเวลา ตั้งแต่เล็ก จนเกิดเป็น ความเคยชินของปลา เพราะปลา จะต้องการ อ๊อคซิเจน อยู่ตลอดเวลา เปรียบได้ดังอากาศหายใจของคนเรา เมื่อประสบ ปัญหาเวลาไฟดับ แน่นอนปลาก็จะเกิดสภาวะขาดอ๊อคซิเจน ขึ้นลอยหัว แง่บๆๆ บนผิวน้ำ ซักพักก็จะหงายท้อง... ปากก็ค่อยๆ พะงาบๆ ช้าลง.... จนตายไปในที่สุด

ถ้าผู้เลี้ยงไม่อยู่ และกลับมาไม่ทัน ในขณะที่ปลา กำลังพะงาบๆ คงสูญเสีย ปลา อันเป็นที่รัก ไปอย่างแน่นอน นำมาซึ่งความสูญเสีย ปลาอันเป็นที่รัก T-T

การฝึกให้ปลาอยู่ในสภาพที่ไม่มีอ๊อคซิเจนได้ จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ คุณภาพของน้ำ ต้องสะอาดไม่สกปรกหมักหมม ด้วยนะ ข้อนี้ คือ จุดสำคัญที่สุด

วิธีการคือ ฝึกให้ปลาอยู่ในสภาพที่มีอ๊อคซิเจนที่ต่ำ อาจ จะเปิดอ๊อคซิเจน ในปริมาณน้อยๆ ให้แก่ปลาในน้ำบ้าง แต่ไม่ต้อง ตลอดเวลา ที่สำคัญ จำนวนปลา จะต้องไม่หนาแน่นจนเกินไป ทำจน เกิดเป็น ความเคยชินของปลา

ปลาก็จะสามารถอยู่ในน้ำ ที่ไม่มีอ๊อคซิเจนได้อย่าง สบายใจ เฉิบ เวลาเกิด ปัญหาไฟดับ ก็ช่วยลดปัญหา เรื่องปลาตาย เพราะขาดอ๊อคซิเจนได้ เป็น วิธีที่แสนง่าย ทั้งยัง ช่วย ประหยัดค่าไฟที่บ้านด้วยนะ ^ ^