ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleaner

ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleaner
135.00 บาท 180.00 บาท

อุปกรณ์สำหรับถ่ายน้ำปลาที่ดูดขี้ปลาแบบใช้มือบีบ ใช้งานง่ายน้ำและสิ่งสกปรกก็จะถูกดูดออกจากตู้ เมื่อใช้มือบีบลูกยางช่วยให้การถ่ายน้ำเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องยกตู้ และหินออกมาทำจากพลาสติกเนื้อดีสายยาง มีความยาว 140 ซม.

ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleaner
135.00 บาท 180.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง