ใยกรองละเอียดอย่างดี ใยกรองน้ำ สีฟ้า ขนาด 30 x 90 ซม. หนา 2 ซม. ดักตะกอน กรองน้ำบ่อปลา

ใยกรองละเอียดอย่างดี ใยกรองน้ำ สีฟ้า ขนาด 30 x 90 ซม. หนา 2 ซม. ดักตะกอน กรองน้ำบ่อปลา
195.00 บาท 350.00 บาท

ช่วยทำให้น้ำใสสะอาด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับปลาใยกรองละเอียดอย่างดี ซักล้างได้หลายครั้งใส่ในถังกรอง บ่อกรอง ช่องกรองน้ำของตู้ปลาสามารถตัดขนาดได้ตามต้องการใช้ได้ทั้งตู้ปลาน้ำจืดและน้ำทะเลเหมาะสำหรับกรองฝุ่นละออง และของเสียในบ่อและตู้ปลาใช้งานได้ยาวนาน ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายขนาด 30 x 90 เซนติเมตร ความหนา 2 เซนติเมตร

ใยกรองละเอียดอย่างดี ใยกรองน้ำ สีฟ้า ขนาด 30 x 90 ซม. หนา 2 ซม. ดักตะกอน กรองน้ำบ่อปลา ใยกรองละเอียดอย่างดี ใยกรองน้ำ สีฟ้า ขนาด 30 x 90 ซม. หนา 2 ซม. ดักตะกอน กรองน้ำบ่อปลา ใยกรองละเอียดอย่างดี ใยกรองน้ำ สีฟ้า ขนาด 30 x 90 ซม. หนา 2 ซม. ดักตะกอน กรองน้ำบ่อปลา
195.00 บาท 350.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง