กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box

กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box
150.00 บาท 180.00 บาท

กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box​​​​​​​รายละเอียดสินค้า กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box ใช้แบ่งแยกเลี้ยงกุ้ง ปลา ไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่ได้ ใช้แยกเลี้ยงกุ้ง ปลา ที่ป่วย ต้องการดูแลเป็นพิเศษ มีตะแกรงกันสิ่งสกปรกลอยขึ้นมาจากก้นกล่อง มีแผ่นกั้นแบ่งกันช่องได้ ขนาดกล่อง 20x10x10 เซนติเมตร ใช้แบ่งแยกเลี้ยงกุ้ง ปลา ไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่ได้ ใช้แยกเลี้ยงกุ้ง ปลา ที่ป่วย ต้องการดูแลเป็นพิเศษ มีตะแกรงกันสิ่งสกปรกลอยขึ้นมาจากก้นกล่อง ,มีแผ่นกั้นแบ่งกันช่องได้

กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box กล่องแยกเลี้ยงปลา กุ้ง ในตู้ปลา Breeder Box
150.00 บาท 180.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง