อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g.

อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g.
195.00 บาท 289.00 บาท

อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g.อาหารชนิดกึ่งลอยน้ำ (Semi-Floating Type) สูตรสารอาหารครบถ้วน ทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สารอาหารจากพืช พร้อมวิตามินและเกลือแร่ มีสารเคลือบเม็ดอาหารไม่ให้สารอาหารสูญเสียไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลากลุ่มเต็ตตร้า กลุ่มบาร์บและปลาเขตร้อนชื้นที่มีปากขนาดเล็กชนิดอื่นๆ #อาหารปลา #อาหารปลาเล็ก #ฮิคาริ #Hikari #อาหารปลาเม็ดเล็ก #เลี้ยงปลาสวยงาม

อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g. อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g. อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก Hikari Micro Pellets 45 g.
195.00 บาท 289.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง