White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด 100 ml.

White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด 100 ml.
380.00 บาท 450.00 บาท

White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด100 ml.รายละเอียดสินค้า White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด 25 ml. ใช้สำหรับป้องกันและรักษาอาการ เน่าเปื่อยและเชื้อรา ที่บริเวณ ปาก ตัว ครีบ และหาง ในปลาสวยงามทุกชนิด เหมาะสำหรับรักษาโรคเหงือกเน่า ในปลาทอง ปลาคาร์ป รักษาอาการเมือกออกตามตัว ตัวแดง ปากแดง วิธีใช้ : 1 หยด ต่อ น้ำ 2 ลิตร ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาอาการ เน่าเปื่อยและเชื้อรา ที่บริเวณ ปาก ตัว ครีบ และหาง ในปลาสวยงามทุกชนิด เหมาะสำหรับรักษาโรคเหงือกเน่า ในปลาทอง ปลาคาร์ป และรักษาอาการเมือกออกตามตัว ตัวแดง ปากแดง วิธีใช้ : 1 หยด ต่อ น้ำ 2 ลิตร

White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด 100 ml. White Crane Rot Stop ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคเน่าเปื่อยและเชื้อราทุกชนิด 100 ml.
380.00 บาท 450.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง