BioTonic ไบโอโทนิคชนิดซอง สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องการเกิดเชื้อราและรักษาอาการเน่าเปื่อย 5 กรัม

BioTonic ไบโอโทนิคชนิดซอง สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องการเกิดเชื้อราและรักษาอาการเน่าเปื่อย 5 กรัม
69.00 บาท 179.00 บาท

BioTonic ไบโอโทนิคชนิดซอง สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องการเกิดเชื้อราและรักษาอาการเน่าเปื่อย 5 กรัมรายละเอียดสินค้า BioTonic ไบโอโทนิคชนิดซอง สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องการเกิดเชื้อราและรักษาอาการเน่าเปื่อย 5 กรัม ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและกำจัดแบคทีเรียที่เกิดจากของเน่าเปื่อย ช่วยทำให้น้ำสะอาดและกำจัดกลิ่นเหม็น ใช้เพียง 1 ช้อน หรือ 5 กรัม สำหรับน้ำ 250 ลิตร ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่ ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ สำหรับกุ้งเล็ก จะช่วยให้กุ้งสุขภาพดี มีอัตราการรอดสูง ป้องกันการเกิดแอมโมเนียในน้ำ ใช้ทุกครั้งที่กุ้งลอกคราบ ป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและกำจัดแบคทีเรียที่เกิดจากของเน่าเปื่อย ช่วยทำให้น้ำสะอาดและกำจัดกลิ่นเหม็น ใช้เพียง 1 ช้อน หรือ 5 กรัม สำหรับน้ำ 250 ลิตร ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่ ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ สำหรับกุ้งเล็ก จะช่วยให้กุ้งสุขภาพดี มีอัตราการรอดสูง ป้องกันการเกิดแอมโมเนียในน้ำ ใช้ทุกครั้งที่กุ้งลอกคราบ ป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย

BioTonic ไบโอโทนิคชนิดซอง สารชีวภัณฑ์สำหรับป้องการเกิดเชื้อราและรักษาอาการเน่าเปื่อย 5 กรัม
69.00 บาท 179.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง