ฟอร์มาลีน 450 ml.(สำหรับปลาสวยงาม กำจัดปรสิต จุดขาว โปรโตซัว เห็บ ปลิงใส)

ฟอร์มาลีน 450 ml.(สำหรับปลาสวยงาม กำจัดปรสิต จุดขาว โปรโตซัว เห็บ ปลิงใส)
160.00 บาท 300.00 บาท

ฟอร์มาลีน 450 ml.(สำหรับปลาสวยงาม กำจัดปรสิต จุดขาว โปรโตซัว เห็บ ปลิงใส)ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพปลาสวยงาม (ฟอร์มาลีน) ใช้สำหรับรักษาโรคในปลาสวยงามเท่านั้น ใช้ได้ปลาน้ำจืด และปลาทะเล สรรพคุณ กำจัดปรสิต จุดขาว ตามลำตัว (Ich) กำจักโปรตัวซัว ปาก หาง ครีบ เน่าเปื่อย กำจัด เห็บระฆัง ปลิงใส ที่เกาะตามตัวปลา อัตราการใช้ 3 ml. ต่อน้ำ 100 ลิตร (สำหรับการแช่นานตลอด) 25 ml. ต่อน้ำ 100 ลิตร (สำหรับการแช่ 30 นาที) วันละครั้งติดต่อนาน 3 วัน โรคจุดขาว ใช้ 30 ml. ต่อน้ำ 1000 ลิตร ใส่ทุกวันโดยเปลี่ยนน้ำ 30-50 % ต่อเนื่องนาน 3 วัน โรคปลิงใส ใช้ 40 ml. ต่อน้ำ 1000 ลิตร ใส่ทุกวันโดยเปลี่ยนน้ำ 30-50 % ต่อเนื่องนาน 3 วัน ห้ามใช้กับปลาอโรวาน่า เสือตอ ปลาคู้ ปลาตระกูลแคทฟิช ปลาหนังต่างๆ และซิลเวอร์ดอลล่า ชื่อสามัญ ฟอร์มาลีน ชื่อสารสำคัญ ฟอร์มัลดีไฮด์ 40 % ทะเบียนเลขที่ กษ ๐๕๑๔ ๐๑ ๒ ๐๐๑๕ ๖๑

ฟอร์มาลีน 450 ml.(สำหรับปลาสวยงาม กำจัดปรสิต จุดขาว โปรโตซัว เห็บ ปลิงใส)
160.00 บาท 300.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง