FILTER MAT ใยกรอง ชนิดหนาพิเศษ ขนาด 40x50 cm สีฟ้า หนา 4 cm. ใยกรองน้ำ กรองน้ำ

FILTER MAT ใยกรอง ชนิดหนาพิเศษ ขนาด 40x50 cm สีฟ้า หนา 4 cm. ใยกรองน้ำ กรองน้ำ
350.00 บาท 900.00 บาท

FILTER MAT ใยกรอง ชนิดหนาพิเศษ ขนาด 40x50 cm สีฟ้า หนา 4 cm. ใยกรองน้ำ กรองน้ำใยกรองชนิดหนาพิเศษขนาด 40x50 cm สีฟ้า ชนิดหนา 4 cm. ใช้สำหรับดักจับตะกอนในบ่อปลา และตู้ปลา เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียชนิดดี ที่ช่วยบำบัดน้ำ ใช้กำจัดของเสียในบ่อปลาได้ เพราะมีพื้นที่ผิวเยอะมาก ใช้แทนวัสดุช่วยกรองต่างๆในบ่อปลา แต่มีอายุการใช้งานและพื้นที่ผิวมากกว่า ช่วยยืดอายุการถ่ายน้ำ และลดสารพิษ #ใยกรองน้ำ #ฟิวเตอร์เมท #ใยกรองหยาบ #กรองน้ำบ่อปลา #ใยกรองน้ำบ่อปลา #ใยกรอง

FILTER MAT ใยกรอง ชนิดหนาพิเศษ ขนาด 40x50 cm สีฟ้า หนา 4 cm. ใยกรองน้ำ กรองน้ำ
350.00 บาท 900.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง