ไฮเกร์ด 2Kg. อาหารลูกอ๊อด กบ อาหารปลา ไฮเกร์ด

ไฮเกร์ด 2Kg.  อาหารลูกอ๊อด กบ อาหารปลา ไฮเกร์ด
200.00 บาท 250.00 บาท

ไฮเกร์ด 2Kg. อาหารลูกอ๊อด กบ อาหารปลา ไฮเกร์ดไฮเกรด 9961 ขนาดถุงละ 2 Kg เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ หรือต้องการใช้ไม่มาก ไฮเกรดอาหารสำเร็จรูปโปรตีนสูงพิเศษ ใ้ช้สำหรับ : เลี้ยงลูกอ๊อด ลูกกบ ลูกปลา ปลาต่างๆ คุณค่าทางอาหาร : โปรตีน 40% ไขมัน 4% ความชื้น 12% กาก 4% ส่วนผสมอาหารสัตว์ : ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด หรือปลายข้าว วิตามิน เกลือแร่ และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

ไฮเกร์ด 2Kg.  อาหารลูกอ๊อด กบ อาหารปลา ไฮเกร์ด ไฮเกร์ด 2Kg.  อาหารลูกอ๊อด กบ อาหารปลา ไฮเกร์ด
200.00 บาท 250.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง