ด่างทับทิม 500 กรัม ล้างบ่อปลา ฆ่าเชื้อโรค ล้างผัก

ด่างทับทิม 500 กรัม ล้างบ่อปลา ฆ่าเชื้อโรค ล้างผัก
130.00 บาท 200.00 บาท

ด่างทับทิม 500 กรัม ล้างบ่อปลา ฆ่าเชื้อโรค ล้างผักด่างทับทิม โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต Potassium permanganate [ KMnO4 ] ประโยชน์ - ใช้ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บ้าน สิ่งของทั่วไป - ล้างผัก ผลไม้ ล้างมือ ล้างแผล -ทำความสะอาด อุปกรณ์เลี้ยงตู้ปลา อาหารปลา เช่น หนอนแดง อาร์ทีเมีย ไส้เดือนแดง ไรน้ำ ลูกน้ำ อาหารสด -รักษาปรสิตเกาะปลา ตัวเป็นแผล -ใส่บ่อก่อนลงลูกปลา 3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันปรสิตเกาะตัวปลา

ด่างทับทิม 500 กรัม ล้างบ่อปลา ฆ่าเชื้อโรค ล้างผัก ด่างทับทิม 500 กรัม ล้างบ่อปลา ฆ่าเชื้อโรค ล้างผัก
130.00 บาท 200.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง