เม็ดอาหารปลาดุก 4.5 กก. สำหรับปลาดุกไซส์ใหญ่ ได้รับการออกแบบให้มีสารอาหารทั้งหมดที่ปลาดุกต้องการสต็อกในประเทศไทย จัดส่งที่รวดเร็ว

เม็ดอาหารปลาดุก 4.5 กก. สำหรับปลาดุกไซส์ใหญ่ ได้รับการออกแบบให้มีสารอาหารทั้งหมดที่ปลาดุกต้องการสต็อกในประเทศไทย จัดส่งที่รวดเร็ว
175.00 บาท 295.00 บาท

อาหารของปลาดุกเปลี่ยนไปตามอายุ ปลาดุกแชนแนล (Ictalurus punctatus) เป็นอาหารหลักในการกินแมลงในน้ำเช่นตัวอ่อนแมลงปอด้วงน้ำและตัวอ่อนแมลงวัน ตามเวลาที่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ปลาดุกแชนแนลจะกินปลาตัวเล็ก ๆ เมล็ดพืชน้ำสาหร่ายสาหร่ายกุ้งและหอยทากอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาดุก ได้แก่ อาหารปลาทะเลอาหารปลาดุกเนื้อสัตว์และกระดูก / เลือดป่นและอาหารสัตว์ปีก โปรตีนจากสัตว์นั้นโดยทั่วไปถือว่ามีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนจากพืช โปรตีนจากสัตว์มีความสำคัญในอาหารของปลาดุกย่างตัวเล็ก

เม็ดอาหารปลาดุก 4.5 กก. สำหรับปลาดุกไซส์ใหญ่ ได้รับการออกแบบให้มีสารอาหารทั้งหมดที่ปลาดุกต้องการสต็อกในประเทศไทย จัดส่งที่รวดเร็ว เม็ดอาหารปลาดุก 4.5 กก. สำหรับปลาดุกไซส์ใหญ่ ได้รับการออกแบบให้มีสารอาหารทั้งหมดที่ปลาดุกต้องการสต็อกในประเทศไทย จัดส่งที่รวดเร็ว
175.00 บาท 295.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง