#กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชัง #กุ้งฝอย #กุ้งเครฟิช ? ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร

#กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชัง #กุ้งฝอย #กุ้งเครฟิช ? ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร
480.00 บาท

กระชังเลี้ยงกุ้งฝอย กุ้งเครฟิช ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตรสำเร็จพร้อมกาง มีเชือกให้ผูก 4 มุมตาถี่พิเศษ #กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชังปลา #กระชังอวน #กระชังมุ้ง #กระชังมุ้งเขียว #กระชังเลี้ยงกุ้ง #กุ้งเครฟิช #กุ้งฝอย #กระชังอนุบาลลูกปลา #อนุบาลลูกปลา #กระชังขังปลา #เลี้ยงปลาริมคลอง #เลี้ยงปลาชายฝั่งเลี้ยงกุ้งฝอย กุ้งเครฟิช ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร

#กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชัง #กุ้งฝอย #กุ้งเครฟิช ? ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร #กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชัง #กุ้งฝอย #กุ้งเครฟิช ? ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร #กระชังเลี้ยงกุ้ง #กระชัง #กุ้งฝอย #กุ้งเครฟิช ? ขนาด 1.8x2.5 เมตร สูง 1 เมตร
480.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง