GEX ถุงเขียว 8 kg.นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

GEX ถุงเขียว 8 kg.นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
890.00 บาท 1,190.00 บาท

ดิน Gex ขนาด 8ก.ก. ถุงสีเขียวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ใช้งานได้ทันที สูตรปรับปรุงใหม่ น้ำใสยิ่งขึ้นใช้สำหรับปลูกไม้น้ำโดยเฉพาะ เป็นสูตรที่มี แร่ธาตุและปุ๋ย ที่จำเป็นต่อต้นไม้อย่างครบถ้วนทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมช่วยให้ รากของต้นไม้น้ำแข็งแรง และดูดซับแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้นน้ำไม่ขุ่น แม้ตั้งตู้ใหม่

890.00 บาท 1,190.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง