MH-2000 AC90V ~ 250V เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ LED ตัวควบคุมอุณหภูมิการผสมพันธุ์แบบดิจิตอลพร้อมซ็อกเก็ต

MH-2000 AC90V ~ 250V เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ LED ตัวควบคุมอุณหภูมิการผสมพันธุ์แบบดิจิตอลพร้อมซ็อกเก็ต
665.00 บาท 1,100.00 บาท

MH-2000 AC90V ~ 250V เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ LED ตัวควบคุมอุณหภูมิการผสมพันธุ์แบบดิจิตอลพร้อมซ็อกเก็ต MH-2000 AC90V ~ 250V เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ LED ตัวควบคุมอุณหภูมิการผสมพันธุ์แบบดิจิตอลพร้อมซ็อกเก็ต MH-2000 AC90V ~ 250V เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ LED ตัวควบคุมอุณหภูมิการผสมพันธุ์แบบดิจิตอลพร้อมซ็อกเก็ต
665.00 บาท 1,100.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง