SOBO WP-1250 ปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจน พร้อมกระบอกกรอง size S เหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้ว

SOBO WP-1250 ปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจน พร้อมกระบอกกรอง size S เหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้ว
350.00 บาท 599.00 บาท

ปั้มน้ำ SOBO WP-1250เพิ่มออกซิเจนในน้ำคุณสมบัติของปั้มน้ำ SOBO WP-1250กำลังไฟ : 10 วัตต์H.MAX : 0.8 เมตรF.MAX : 800ลิตร/ชั่วโมงเหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้วข้อควรระวังเมื่อใช้งานปั้มน้ำ SOBO WP-1250ถอดปลั๊กไฟออกก่อนเสมอเมื่อจะต้องสัมผัสกับปั้มต้องแน่ใจว่าปั้มถูกติดตั้งอยู่ในน้ำแล้วห้ามใช้สายไฟเพื่อยกปั้มขึ้นมาห้ามเปลี่ยนสายไฟประสิทธิภาพของปั้มน้ำ SOBO WP-1250การอุดตันจากสิ่งสกปรกจะทำให้ประสิทธิภาพของปั้มลดลงดังนั้นผู้ใช้ต้องล้างสิ่งสกปรกที่อุดตันออกบ่อยๆการดูแลรักษาปั้มน้ำ SOBO WP-1250ถอดฝาครอบ ดึงแกนแม่เหล็กออกมา แล้วนำไปล้างทำความสะอาดรวมถึงช่องที่ใส่แกนแม่เหล็ก ดูให้แน่ใจว่าได้ล้างทำความสะอาดทุกส่วนแล้วจึงประกอบคืน นำไปใช้งานกระปุกกรอง กระบอกกรองสำหรับต่อกับปั้มน้ำ size Sภายในมีใยกรองช่วยให้น้ำใสสะอาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม.ขนาดความสูง 14 ซม.ภายในมี และไบโอ-บอล(Bio-ball)ช่วยกรองสิ่งสกปรกช่วยให้น้ำสะอาดใช้ต่อกับปั้มน้ำได้ทุกขนาดซึ่งลูกยางที่ต่อกับปั้มน้ำสามารกลับด้านได้เพื่อปรับให้เข้ากับปั้มน้ำ

SOBO WP-1250 ปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจน พร้อมกระบอกกรอง size S เหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้ว SOBO WP-1250 ปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจน พร้อมกระบอกกรอง size S เหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้ว SOBO WP-1250 ปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจน พร้อมกระบอกกรอง size S เหมาะกับตู้ปลากุ้งขนาด 20-24 นิ้ว
350.00 บาท 599.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง