ที่ดูดขี้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา

ที่ดูดขี้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา
150.00 บาท 299.00 บาท

รายละเอียดสินค้า ที่ดูดขี้ปลา ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา Vacumn Gravel Cleanerอุปกรณ์สำหรับถ่ายน้ำปลาที่ดูดขี้ปลาแบบใช้มือบีบ ใช้งานง่ายน้ำและสิ่งสกปรกก็จะถูกดูดออกจากตู้ เมื่อใช้มือบีบลูกยางช่วยให้การถ่ายน้ำเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องยกตู้ และหินออกมาทำจากพลาสติกเนื้อดีสายยาง มีความยาว 140 ซม.อุปกรณ์สำหรับถ่ายน้ำปลาที่ดูดขี้ปลาแบบใช้มือบีบ ใช้งานง่ายน้ำและสิ่งสกปรกก็จะถูกดูดออกจากตู้ เมื่อใช้มือบีบลูกยางช่วยให้การถ่ายน้ำเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องยกตู้ และหินออกมาทำจากพลาสติกเนื้อดีสายยาง มีความยาว 140 ซม.

ที่ดูดขี้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา ที่ดูดขี้ปลา Vacumn Gravel Cleaner ถ่ายน้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา
150.00 บาท 299.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง