Skip to content

กำลังสนุกสนาน ใน Facebook Group ตามไปแจมกันได้ https://www.facebook.com/groups/ninekaow

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

0003617

บีเซียไม่กินอาหารครับ

zippoo
zippoo
5
[2012-07-31 08:51:48]

ผมเลี้ยงไว้ตัวมีขนาด8นิ้วไม่ค่อยกินอาหารเลยครับทั้งอาหารเม็ดและเนื้อปลาเอาแต่ว่ายไปว่ายมาพอเจออาหารก็ดมๆๆแล้วว่ายจากไปให้อาหาร2วันครั้งส่วนเพื่อนร่วมตู้เป็นบีเซียเหมือนกันกินอาหารปกติดีจึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

ชื่อสายพันธุ์
บีเซีย
เพื่อนร่วมตู้
ที่เลี้ยง
ตู้ปลา
ขนาดที่เลี้ยง
30x16x18 นิ้ว
ระบบกรองน้ำ
กรองบน
อาหารที่ให้
เนื้อปลาทู
การรักษาที่ทำอยู่
-
สังเกตเห็นอาการเมื่อ
% การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
80

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

เข้าระบบ