ขาย 0098510 ขายปลานกแก้ว ทาปาโจส อินซีเน็ท

นกแก้วมีหางขนาด 5.5 นิ้ว 3 ตัวมีหางขนาด 5 นิ้ว 5 ตัวมีหางขนาด 4 นิ้ว 1 ตัวเลิฟขนาด 4.5 นิ้ว 3 ตัว ขายเหมาทั้งหมด 12 ตัว 3000 บาท ทาปาโจสขนาดประมาณ 5.5 นิ้ว 3 ตัว เหมา 400 บาท อินซีเน็ท 9 นิ้ว 1200 บาท

ราคา 0

รายละเอียด