ขาย 0092567 ตู้ปลาขนาด 72" 30" 30" กระจก 4 หุน กรองล่าง 48" 18" 18"

ขายตู้ปลาขนาด 72" 30" 30" กระจก 4หนุน ขาเหล็กกล่อง + ฝาปิดเป็นกระจก มีคานกลาง เสริมมุม กรองล่าง 48" พร้อมอุปกรณ์ รางไฟ วัตดุกรอง ปั๊มน้ำ ตู้ใช้งานมาประมาณ 1 ปี ไม่ซึม ไม่รั่ว ไม่เค

ราคา 11000

รายละเอียด