ขาย 0108210 เสือตอ 6 ตัว

เสือตอลายใหญ่ ขนาด 6-7 นิ้ว 1 ตัวเสือตอลายคู่ ขนาด 5,7 นิ้ว 2 ตัวเสือตอลายเดี่ยว 4 - 6 นิ้ว 3 ตัวขายรวมทั้งหมด 3,000 สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ไก่ครับโทร 0992537799 , 084717

ราคา 3000

รายละเอียด