ning37
[2011-05-31 13:16:51]

ก่อนอื่นขอขอบคุณLUKCHINมากนะค่ะ กินแล้วค่ะ แต่เป็นลูกหางนกยูงที่เลี้ยงไว้บ่อหน้าบ้าน
ความจิง อยากให้เขากินกุ้งมากกว่าค่ะ จะต้องมีวิธีใดบ้างค่ะ
ขอขอบคุณมากค่ะ ...
....เหนื่อยแต่ใจมันรักนะ

อ่านความคิดเห็น 0