ขาย 0110717 ขายปลาพีคิวตี้ พีค๊อกแบส 3 นิ้ว

ขายปลาพีคิวตี้ พีค๊อกแบส ขนาด 3 นิ้ว ราคาตัวละ 700 บาท คู่ละ 1300 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 700

รายละเอียด

ขาย 0110716 ขายปลาอินทรีเน็ต หางแดง 4 นิ้ว

ขายปลาอินทรีเน็ต หางแดง ขนาด 4 นิ้ว ราคาตัวละ 600 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 600

รายละเอียด

ขาย 0110677 ขายปลาลาจเม้า แบส 9 นิ้ว

ขายปลาลาจเม้า แบส ขนาด 9 นิ้ว ราคาตัวละ 1500 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 1500

รายละเอียด

ขาย 0110652 ขายปลาจีน สั้น 5 นิ้ว

ขายปลาจีน สั้น ขนาด 5 นิ้ว ราคา 1200 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 1200

รายละเอียด

ขาย 0110650 ขายปลานกแก้วคิงคอง 11 นิ้ว

ขายปลานกแก้วติงคอง ขนาด 11 นิ้ว ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 0

รายละเอียด

ขาย 0110649 ขายปลากระเบน Hybreed เมีย 6 นิ้ว

ขายปลากระเบน Hybreed เมีย ขนาด 6 นิ้ว ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 0

รายละเอียด

ขาย 0110647 ขายปลาอินทรีเน็ต หางแดง 11 นิ้ว หางตรง

ขายปลาอินทรีเน็ต หางแดง ลายตรง ขนาด 11 นิ้ว ราคา 2800 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 2800

รายละเอียด

ขาย 0110646 ขายปลานวลจันทร์ สั้น 5 นิ้ว

ขายปลานวลจันทร์ สั้น ขนาด 5 นิ้ว ราคาตัวละ 800 บาท เหมาสี่ตัว 2000 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 800

รายละเอียด

ขาย 0110641 ขายปลากระเบน Hybreed ผู้ 5 นิ้ว

ขายปลากระเบน Hybreed ผู้ ขนาด 5 นิ้ว ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 0

รายละเอียด

ขาย 0110640 ขายปลากระเบน Blackdimond เพศผู้ 7 นิ้ว

ขายปลากระเบน Blackdimond ผู้ ขนาด 7 นิ้ว ราคา 8000 บาท ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ จุดใหญ่ สนใจโทร.080-9858271 ขอบคุณมากครับ

ราคา 8000

รายละเอียด