อะโรวาน่า

ปลาตายแบบ งงๆ

0009637

RTG 5นิ้ว เอาลงตู้60"24 กรองข้าง น้ำเตรียมไว้3วัน น้ำบาดาลเปิดอ้อกไว้ วันเอาลงแข่ถุงไป ชมกว่าๆ ตักน้าตู้เขเาถุงทีละหน่อย 3-4รอบ ปล่อยลงปกติ ร้านบอกไม่ต้แงให้อาหารอีกวันค่อยให้ แอบซนจัดหนอนนกไป3ตั

อ่านต่อ