ขาย 0101734 เสือตอลายคู่สวยๆ

ขนาดประมาณ 1.8 นิ้ว

ราคา 350

รายละเอียด

ขาย 0101238 เสือลายคู่

ลายคู่ขนาด 6 8นิ้ว 2 ตัว ลายเล็ก 11 นิ้ว1ตัวรวมทั้งหมด 3 ตัว

ราคา 3000

รายละเอียด

ขาย 0101135 ขายปลาเสือตอ

เส้นใหญ่สร้อยหนาตัวละ 300 บาท ปลาเป็นปลาคัดมาทุกตัว

ราคา 300

รายละเอียด

ขาย 0100258 ลายคู่

http://www.pantown.com/board.php?id=56629&area=4&name=board148&topic=167&action=view

ราคา 350

รายละเอียด

ขาย 0099957 เต่าบัวเผือก

ขนาด 18 นิ้ว ใหญ่ๆๆตัวผู้

ราคา 25000

รายละเอียด

ขาย 0099688 ลายคู่

ขนาด4.5นิ้ว ส่งได้ที่สวน

ราคา 1600

รายละเอียด

ขาย 0099294 เสือตอลายคู่ 5 นิ้ว

ขนาด 5 นิ้ว

ราคา 1111

รายละเอียด

ขาย 0098688 ขายปลาปอด

ขนาด 14 นื้ว

ราคา 2000

รายละเอียด

ขาย 0098633 เต่าบิน

ขนาดกระดอง 10 นิ้วตัวผู้

ราคา 2700

รายละเอียด

ขาย 0098503 ตะพาบหับอินเดีย

ขนาด 4นิ้ว

ราคา 4500

รายละเอียด