ตู้โทรเฟียสรวมมิตร
ตู้โทรเฟียสรวมมิตร

ตู้นี้เรียกว่ารวมมิตรทั้งชนิดและขนาดของปลา(ไม่แนะนำให้เลียนแบบนะค่ะ)