ปลาหมอสี

เพราะอะไร?... ไม่เข้าใจเหมือนกัน. ขอโทษครับ.

0006749

เพราะอะไรถึงชอบเลี้ยงปลา?...เพราะอะไรถึงทำงานเก็บเงินไว้ซื้อปลา?...เพราะอะไรถึงต้องมาเสียเวลาขัดตู้เปลี่ยนน้ำให้ปลา?...เพราะอะไรถึงได้มีความสุขนักเวลาที่ได้นั่งดูปลาแหวกว่าย?......................?แล้

อ่านต่อ