leopoldi2008
[2011-06-21 09:00:15]

คุณกัมปนาทครับ ผมต้องการรับซื้อครับ ไม่ใช่ขายครับ ถ้ามีปลากรูณาเสนอราคาปละส่งรุปมาให้ด้วยครับ

อ่านความคิดเห็น 0