ขาย 0092168 ตู้ 30" + ไฟ + กรองเพชร + ขาตัว S

ตู้30นิ้วค่ะ ให้หมดทุกอย่างเลย ยกเว้น อ็อกกับ ปลา มี ตู้30",ขาตัวS,กรองเพชร+วัสดุกรองในรูป,ไฟ [ทั้งหมดสามารถเอาขึ้นรถแท็กซี่ได้ค่ะ] 1,500บาท ถ้วนค่ะ พึ่งใช้มาได้2สัปดาห์เท่านั้นค่ะ อยู่ สายไ

รายละเอียด

ขาย 0092126 ตู้ 30" + ไฟ + กรองเพชร + ขาตัว S

ตู้30นิ้วค่ะ ให้หมดทุกอย่างเลย ยกเว้น อ็อกกับ ปลา มี ตู้30",ขาตัวS,กรองเพชร+วัสดุกรองในรูป,ไฟ [ทั้งหมดสามารถเอาขึ้นรถแท็กซี่ได้ค่ะ] 2000บาท ถ้วนค่ะ พึ่งใช้มาได้1สัปดาห์เท่านั้นค่ะ อยู่ สายไห

ราคา 2000

รายละเอียด