ขาย 0097862 ตู้ปลา 60x30x30 + HB 18 นิ้ว ฟาร์ม sianlon

ขายปลามังกร - ตู้ปลา 60 30 30 กระจก 4หุน พร้อม ฝา ขา (ตู้อายุ 2ปี) ตู้กลองล่าง57 20 20(เจาะตู้ทีหลัง) HB 18นิ้ว ฟาร์มsianlon นำไปแลก HB 7 นิ้ว 2 ตัวได้ ที่ arowana mania หลอดuv 9w หินภูเขาไฟพร้อมเลี้ย

รายละเอียด

ขาย 0095829 ปลามังกร HB 17 นิ้ว และ เมทเสือตอ ปลาหงส์ นกแก้ว

ปลามังกร HB 17 นิ้ว 15000เสือตอ 7-10 นิ้ว 5 ตัว 5000ปลาหงส์ 8 กับ 10 นิ้ว 2ตัว 3500ปลานกแก้ว 5 กับ 6นิ้ว 2ตัว 600 ปลามังกร HB 11นิ้ว 10000ปลาอยู่อนุสาวรีย์คับ

รายละเอียด