ห้องรวม

ลูกเต่าญี่ปุ่นไม่เดินไปไหนอยู่เฉยๆ

0044342

ลูกเต่าญี่ปุ่นผมมันไม่เดินหรือว่ายไปไหนเลยครับอยู่เฉยๆอาหารก็ไม่กิน ตอนผมจับมันก้เหยียดหาดิ้นแต่พอเอาลงนำ้ก็นิ่งเลยครับอยากทคาบว่ามันเป็นอะไรครับ

อ่านต่อ