อะโรวาน่า

เรื่องมังกรกับชะโด ครับ

0009536

ตอนนนี้ผมมีปลาชะโดประมาณ 3-4 นิ้ว 5 ตัวครับ ถ้า ผมเอาปลามังกร ขหนาด 3-5 นิ้ว มาเลี้ยงรวมกัน จะมีปัญหาไหมครับ

อ่านต่อ