อื่นๆ 0110878 แลกกระเบนไฮบริด 1 คู่ กับปลาอื่นๆ

กระเบน1คู่ _หาแลกปลาอื่น หรือใครมีอะไรเสนอมาได้ตัวเมีย ราวๆ 15นิ้วตัวผู้ ราวๆ 12นิ้ว(ตักปลาเอง อยู่ปิ่นเกล้า) 

ราคา 0

รายละเอียด

ขาย 0110876 กระเบนไฮบริด (ตัวผู้+ตัวเมีย)

ตัวเมียขนาดประมาณ 15นิ้วตัวผู้ขนาดประมาณ 12นิ้วขายรวม 4,500.- ครับตนซื้อตักปลาเอง อยู่ปิ่นเกล้า ครับ

ราคา 4500

รายละเอียด