บ้านลูกอ๊อด

บ้านลูกอ๊อด จำหนายปลาสวยงาม เช่นปลาเทวดาหลากชนิด ปลาหมอแคระแรม ทุกชนิด

ร้านนับ 9 อควาเรียม

จำหน่ายปลาสำหรับพรรณไม้น้ำ

Cichlids Crazy

ร้านจำหน่าย ปลาหมอสีสายพันธุ์แท้ ทุกชนิด มาลาวี ทังแกนยีก้า และ เซ้าท์อเมริกา