ninekaow
[2011-05-02 08:01:54]

วันนี้ เพิ่มฟีเจอร์ การ Jump จากโฟรไฟล์ของเราไป โดยการ search username

อ่านความคิดเห็น 3

ninekaow
[2011-04-22 16:45:09]

ตอนนี้ หน้า "ฝาตู้" สามารถ แบ่งปันเรื่องราวดีๆ และ แชร์ความคิดเห็นกันได้แล้วนะครับ หลักการคือ เจ้าของ profile สามารถแบ่งปัน เรื่องราวดีๆ และ เพื่อนสมาชิก สามารถ แสดงความคิดเห็นต่อ เรื่องราวดังกล่าวเจ้

อ่านความคิดเห็น 3