อโรวาน่าดำคู่สุดท้าย
อโรวาน่าดำคู่สุดท้าย

เป็นภาพสวยๆ ของอโรวาน่าดำ ล๊อต สองร้อยแปดสิบ ที่ได้มา เมื่อ ประมาณ ห้าถึงหก ปีที่แล้วปัจจุบัน ปลาคู่นี้ อยู่อาศัยในตู้ 60x20x20 นิ้ว