อื่นๆ 0091603 ประกาศ ขออภัยสำหรับประกาศของวันที่ 7 มิถุนายน ที่หายไป

เป็นความผิดพลาด ในการจัดการข้อมูล ระหวางแก้ไขเวบไซต์ เลยทำให้ ประกาศ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ของวันที่ 7 มิถุนายน 2554 หายไป ประมาณเวลา สองทุ่ม ของคืน วันที่ 7 มิถุนายนดังนั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และ กราบข

รายละเอียด