0000397 2020-07-12 10:49:06

เสือตอลายคู่ (Datnioides microlepis)

เสือตอลายคู่

Datnioides microlepis

แหล่งที่อยู่อาศัย
ลุ่มแม่น้ำโขง
ขนาดโตเต็มที่
45 เซนติเมตร
อาหาร
ลูกกุ้ง, ลูกปลา และ ตัวอ่อน สัตว์น้ำ ขนาดเล็ก
การสังเกตุเพศ
ไม่สามารถ แยกได้ จากภายนอก
วิธีการสืบพันธุ์
ไข่ลอย
ปลาเสือตอ ลายคู่ จัดเป็น ปลาสวยงาม ขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่ง ซึ่ง เป็นที่นิยมมากรองลงมาจากเสือตอลายใหญ่ เสือตอลายคู่มีจุดเด่นอยู่ที่ลายของปลาชนิดนี้จะมีแถบทั้งหมด

ภาพอื่นๆ

เสือตอลายคู่
7 ขีด ซึ่งความสวยงามของปลาเสือตอชนิดนี้ มีความงดงามไม่แพ้เสือตอลายใหญ่เลยทีเดียว ปลาเสือตอ เฉพาะลายใหญ่ เท่านั้น ที่จัดเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังนั้นแล้ว หากท่านมีไว้ครอบครอง โดยไม่ได้รับ อนุญาต ก็จะมีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ