Gymnotiformes

อันดับครอบครัวของปลา ที่มีลักณะคล้ายปลาไหล ปลาในกลุ่มครอบครัวนี้ จะไม่มีครีบหลัง ชายครีบก้น anal fin จะยาวมาก กว่า 140 ก้านครีบ ซึ่ง ครีบก้น นี้ จะเริ่มตั้งแต่ ตำแหน่งของครีบ อก Pectoral fin ครีบก้นของปลาในกลุ่มครอบครัวนี้ จะถูกใช้ในการ เคลื่อนไหว ไปข้างหน้า และถอยหลัง โดยการโบกพริ้ว ช่องทวาร จะอยู่บริเวณ ใต้คอปลาพอดี รวมทั้ง มีอวัยวะ ในการสร้างกระแสไฟฟ้า

Apteronotidae

ครอบครัวของปลาแบล็คโกสต์ จัดเป็นครอบครัวเดียว ในกลุ่ม ครอบครัว Gymnotiformes ที่มีครีบหาง และ ครีบหลัง ครีบหลัง จะมีลักษณะเป็นเส้นยาว อยู่แนวกลางหลัง ตาของปลาในครอบครัวนี้ จะมีขนาดเล็ก ในธรรมชาติ มีมากมาย กว่า 60 ชนิด สามารถ สร้างกระแสไฟฟ้า อ่อนๆ ที่มีความถี่สูง กว่า 750 Hz เมื่อโตเต็มที่