Lepisosteiformes

อันดันของปลาในครอบครัว ที่มีลำตัวยาว มี ปากคล้าย จระเข้ คือ ลักษณะเฉพาะ ของปลาในกลุ่มครอบครัวนี้ มีเกล็ดแบบกานอย ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 3 เมตร แบ่ง กว้างๆ ได้ สอง จำพวก ใหญ่ๆ คือ พวกปากยาว Long nosed Gar and Short nosed Gar

Lepisosteidae

ครอบครัวปลาจระเข้ จัดเป็นปลาน้ำจืด ที่ บางครั้ง สามารถ พบได้ ในเขตน้ำกร่อย พบแพร่กระจาย ทางตอนตะวันออก ของทวีปอเมริกาเหนือจากทาง ตอนใต้ ของรัฐคิวเบค ใน แคนาดา ถึง ประเทศ คอสตาริก้า คิวบา ลำตัวของปลาในครอบครัว ที่ จะยาว โดยเฉพาะส่วน ปาก จะมีลักษณะที่ยื่นยาว ดูผิวเผิน จะคล้ายกับจระเข้มาก ความยาว เต็มที่ ที่พบกัน 3 เมตร