Perciformes

อันดับปลากะพง (อันดับ: Perciformes; อังกฤษ: Bass, Snapper, Perch, Jack, Grunter) เป็นการจำแนกอันดับของปลาจำพวกหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Perciformes (/เพอร์-ซิ-ฟอร์-เมส/) ซึ่งเป็นปลากระดูกแข็ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของปลากระดูกแข็งทั้งหมด ลักษณะเด่นของปลาในอันดับนี้คือ เป็นปลากินเนื้อ เกล็ดมีลักษณะสากขอบเป็นหยักแข็ง ปากยาวมีลักษณะยืดหดได้ มีก้านครีบแข็ง หรือ Spine ที่ครีบหลังตอนหน้า พบได้ทั้ง น้ำจืด , น้ำกร่อย และทะเล

Coiidae

ครอบครัว Coiidae หรือ ก่อนหน้านี้ Datnioidae พบแพร่กระจาย ในบริเวณ น้ำจืด และน้ำกร่อย ตั้งแต่ อินเดีย ถึง หมู่เกาะ บอร์เนียว ปลาในครอบครัวนี้ มี ครีบหลัง สองช่วง บางครั้ง ทำให้ ดูเหมือนว่า ปลามี หาง 3 หาง ลูกปลาขนาดเล็ก จะพรางตัว ด้วยการลอยตะแคงข้าง คล้ายใบไม้

Belontiidae

ครอบครัว ของปลากัด ปลากระดี่ พบแพร่ กระจายในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเด่น ของปลาที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะการสืบพันธุ์ แบบสร้างรัง ด้วย น้ำลาย ของปลาตัวผู้ Bubble Nest

Cichlidae

ครอบครัวปลาหมอสี กระจัดกระจาย อยู่เกือบทุกทวีป โดยมากชนิด จากมีถิ่นกำเนิด ในอเมริกา และ อัฟริกา มีรูจมูก ข้างละ 1 รู ในแต่ละด้าน ปลาหมอสี ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด คือ Boulengerochromis microlepis ปลาในกลุ่มปลาหมอสี เป็นกลุ่ม ที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม รูปแบบ การผสมพันธุ์ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ หลักๆ คือ อมไข่, วางไข่ และ กึ่งอมกึ่งวาง จัดเป็นครอบครัว ที่มีจำนวนชนิดเกือบ 2000 ชนิด จากอัฟริกา ประมาณ กว่า 1300 ชนิด